1. Rekisterinpitäjä

Selkäyhdistys Salpausselät ry
Hämeenkatu 26 A 3krs.
15140 Lahti

2. Yhteyshenkilö

Pasi Mäkinen
pasi.makinen@phnet.fi

3. Rekisterin nimi

Selkäyhdistys Salpausselät ry:n verkkosivujen palauterekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkopalvelun lomakepalautteen ja sähköpostipalautteen kautta ilmoitettuja henkilötietoja käytetään vain palautteiden käsittelyyn sekä palvelujen kehittämiseen. Palautetta voi antaa myös nimettömänä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuu seuraavia tietoja: sähköpostiosoite ja nimi sekä vapaaehtoiset tiedot puhelinnumero ja viesti.
Lisäksi tallentuu palautelomakkeen lähetysajankohta ja muita teknisiä tietoja.

6. Tietojen käsittelyaika

Henkilötietoja käsitellään, kunnes palautteeseen on vastattu. Edellisen vuoden palauteviestit tuhotaan seuraavan kalenterivuoden alussa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan suoraan käyttäjiltä.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Selkäyhdistys SalpausSelät ry ei säännönmukaisesti luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille eikä tietoja siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

10. Rekisterin suojaus

Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti teknisin keinoin.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojaseloste lisätty 29.11.2022